12 Aug 2015

ဘီယာဗိုက္ပိုင္ရွင္မ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈပိုရွိ


 
 
ဘီယာဗိုက္ပိုင္ရွင္မ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈပိုရွိ

Plus-size လို႔ေခၚတဲ့ ဝဝၿဖိဳးၿဖိဳးပံုစံအမ်ိဳးသားေတြအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သာမန္အမ်ိဳးသားေတြထက္ ဝဝၿဖိဳးၿဖိဳးအမ်ိဳးသားေတြကိုသာ ပုိၿပီးလိုခ်င္ၾကတယ္လို႔ ၿဗိတိန္မွာလုပ္တဲ့ စစ္တမ္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ ဘီယာဗိုက္ပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ေတာ့ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကမၾကည့္ဘူးဆိုရင္ ဒါဟာ သေဘာက်စရာ သတင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္နဲ႔အထက္ ၿဗိတိန္အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၂၅၄၄ ဦးကို ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ အမ်ားစုက ဝဝၿဖိဳးၿဖိဳးအမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ခ်စ္ခင္စံုမက္လုိၾကတယ္လို႔ ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖဆိုၾကတဲ့အထဲမွာ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြက ေရြးခ်ယ္လို႔ရမယ္ဆိုရင္ ဝၿဖိဳးတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကိုသာ ခ်စ္သူအျဖစ္ ေရြးလိုၾကတယ္လို႔ ေျဖထားပါတယ္။ ဘာလို႔ plus-size အမ်ိဳးသားေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကိုေတာ့ ဒီလိုအမ်ိဳးသား အမ်ားစုဟာ သူတို႔ထက္ ခ်စ္သူအမ်ိဳးသမီးကို အရင္ဦးစားေပးတက္တာေၾကာင့္ပါလို႔ ေျဖဆိုၾကပါတယ္။


ဝဝၿဖိဳးၿဖိဳး အမ်ိဳးသားေတြၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြ ဒုတိယႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ အားကစားသမားလို႔ေခၚတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေတာင့္တင္းၾကည့္ေကာင္းသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုအမ်ိဳးသားေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးက ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ႏွစ္သက္တာ အနည္းဆံုးအမ်ိဳးသားေတြပံုစံကေတာ့ ပိန္ပိန္ပါးပါး ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

source - metro

Planet Myanmar Network

24 Jul 2015

တရားဝင္ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေဆးကုသႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ရန္ စတင္


 


မေလးရွား
သတင္း (24.7.2015)



မေလးရွားႏိုင္ငံေရာက္ တရားဝင္ ပါမစ္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား အားလံုးအတြက္ မေလးရွားေဆးရံုမ်ားတြင္ ေဆးကုသႏႈန္း မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ မေလးရွား အလုပ္ရွင္မ်ား အသင္းမွ ယေန႕တရားဝင္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္ ။
 
ယခင္ ႏိုင္ငံျခားသား အားလံုးအတြက္ ေဆးကုသခြင့္ကို ႏိုင္ငံသားမ်ား ထက္ ပိုမို ေကာက္ခံခဲ့မႈအရ
၁. ျပင္ပ လူနာ ( သာမာန္ေဆးကုသမႈ ) အတြက္ 23 ရင္းဂစ္
၂. အတြင္းလူနာ (အေရးေပၚေဆးကုသမႈ) အတြက္ 78 ရင္းဂစ္ ႏွင့္
၃. အျခား အထူးကုသမႈမ်ား မွာ မ်ားစြာ ျမင့္မားေၾကာင္း

မေလးရွား အလုပ္ရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ညြန္ၾကားေရးမႈး Datuk Shamsuddin Bardan က ယေန႕ Thestar သတင္းဌာနတြင္ေျပာၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္ ။

ဆက္လက္ၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမႈးမွ တရားဝင္ အလုပ္သမားမ်ားကို သင့္သင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ကိုင္တြယ္ပါက လက္ရွိ ႏိုင္ငံတြင္း ျပႆနာ ထက္ဝက္ခန္႕ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ။

မေလးရွားႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ 2015 ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တရားဝင္ အလုပ္သမား ႏွင့္ တရားမဝင္ အလုပ္သမား အခ်ဳိး မွာ 1း1 ရွိေနခဲ့ၿပီး အခ်ဳိး ခန္႕မွန္းခ်က္မွားမွာမူ 1း2.5 အထိ ရွိေၾကာင္း ။

ယခု အလုပ္ရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားကို ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးရန္ က်မ္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႕ တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ။
 
ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးမွ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑ အထိ Levi ေၾကး အစိုးရထံ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 590 မွ 1580 အထိ ေပးေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း တရားဝင္လုပ္သားမ်ား ၏ အခြင့္အေရး ကိုဆက္လက္ နားလည္ေပးႏိုင္ရန္ လည္း အလုပ္ရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အစိုးရထံ အသိေပးတင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

မေလးရွားအစိုးရ ဘက္မွ သေဘာထားျပန္ၾကားမႈတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စကၤာပူ ႏိုင္ငံအား စံထား သင့္ေၾကာင္း စကၤာပူ ႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ ျပတ္သားေသာ အေရးယူမႈမ်ားရွိကာ တရားမဝင္ အလုပ္သမား အေရအတြက္ ကို သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ..


သို႕ေၾကာင့္ မေလးရွား အစိုးရအေနျဖင့္ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဆက္လက္ကိုင္တြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခု ဖမ္းဆီးရရွိသူမ်ား၏ အခ်က္လက္မ်ားကို ခိုင္မာစြာသိမ္းဆည္းၿပီးမွ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ျပန္ပို႕ေနေၾကာင္းတို႕ကို ယေန႕ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကို မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သိရွိေစရန္ တင္ဆက္ေပးရသည္ ။


မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား

19 Jun 2015

“ကၽြန္မကႏွင္းဆီပါေမာင္” ရုပ္ရွင္ အြန္လိုင္းေပၚေရာက္မႈ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမည္

news


ရန္ကုန္မွာ ႐ုံတင္ျပသေနတဲ့ နာမည္ႀကီး “ကၽြန္မက ႏွင္းဆီပါေမာင္” ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး အင္တာနက္မွာ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မရရေအာင္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးဥကၠ႒ ဦးလူမင္းက ေျပာပါတယ္။
 
ရုပ္ရွင္ကို Myanmar Celebrities အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ အပိုင္း ၄ ပိုင္းခြဲ တင္ထား တာျဖစ္ၿပီး ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးနဲ႔ ဇာတ္ကားထုတ္လုပ္တဲ့ ထား၀ယ္ရုပ္ရွင္တို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့အေပၚ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ သူက ခုလို ေျပာဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ကြ်မ္းက်င္တဲ့သူေတြနဲ႔ source (ရင္းျမစ္) ေတြကို လိုက္ေနတာေပါ့။ ခု ေလာေလာဆယ္ သက္တန္႔သစ္ဆိုတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္တခုမွာလည္း ေတြ႔တယ္။ ၀ိုင္းၿပီး ရွယ္တာေတြကေတာ့ ၁ ေသာင္းေက်ာ္သြားၿပီ။ ဒီအရုပ္အသံ အရည္အေသြးနဲ႔ က  ဘယ္လို ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်တဲ့အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။”
အစိုးရဌာနေတြျဖစ္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး၊ ျပန္ၾကားေရးစတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြပါ ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့အေရးကိစၥတခု ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဦးလူမင္းက ေျပာပါတယ္။

အခုလို ရံုတင္ျပသေနတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတခုလံုး အြန္လိုင္းေပၚ ေရာက္သြားတဲ့ကိစၥဟာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္နယ္ပယ္မွာ ပထမဆံုး ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ ျပႆ  နာတခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ေလာက အတြက္လည္း ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚခ်က္တရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။
လတ္တေလာမွာ ဗီြဒီယိုေစ်းကြက္ပ်က္ၿပီး ရုပ္ရွင္ေတြ ဦးေမာ့လာစအခ်ိန္မွာ အခုလို လုပ္ေဆာင္တာဟာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ကို အေသသတ္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း  ရုပ္ရွင္အစည္း အရံုး  ဥကၠ႒က မွတ္ခ်က္ေပးေျပာပါတယ္။

ထား၀ယ္ရုပ္ရွင္က ထုတ္လုပ္၊ ဒါ႐ုိက္တာ၀ိုင္းရုိက္ကူးၿပီး ေနတိုးနဲ႔ေဖြးေဖြးတို႔ အဓိက သရုပ္ေဆာင္ထားၾကတဲ့ “ကၽြန္မကႏွင္းဆီပါေမာင္” ဇာတ္ကားဟာ ရံုမတင္ခင္ကတည္းက နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ဇာတ္ကားျဖစ္ၿပီး ရံုတင္ခ်ိန္မွာလည္း ပရိသတ္အားေပးမႈ ေကာင္းေကာင္းရေနတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။


 http://burmese.dvb.no/archives/98584

14 May 2015

“ေရႊ” ႏွင့္ပတ္သတ္လို႕ ဗဟုသုတ



  “ေရႊ” ႏွင့္ပတ္သတ္လို႕ ဗဟုသုတ
  =======================================


  ေရႊဆိုသည္မွာ- အေခါက္ေရႊ (သို႕မဟုတ္) မီးလင္း
  -၁၅ဲ ရည္ (ဆယ့္ငါးပဲရည္)
  - ဒဂၤ ါးရည္ (သို႕) ၁၂ ေရြးစပ္
  -၁၄ဲ ရည္ (ဆယ့္ေလးပဲရည္)
   
  -ေရြးသံုးဆယ္စပ္

  -မိုးႀကိဳး
  တစ္က်ပ္သား =၁၆ ပဲ =ေရြး ၁၂၀
  ငါးမူးသား = ၈ဲ(ရွစ္ပဲ) = ေရြး ၆၀
  တစ္မတ္သား = ၄ဲ = ေရြး ၃၀
  တစ္မူးသား = ၂ဲ = ၁၅ ေရြး
  တစ္ပဲသား = ၇.၅ ေရြး


  (ငါးမူးသားက်ေတာ့ ေရြး ၆၀ ျဖစ္ၿပီး တစ္မူးသားက်ေတာ့ ၁၅ ေရြးျဖစ္ေနျခင္းမွာ က်ေနာ္လဲမသိ
  ေရွးအရင္လူမ်ားလက္ထက္ ကတည္းက အဲ့ဒီအတိုင္း သံုးႏႈန္းခဲ့ၾကတာျဖစ္သည္)
  (ျမန္မာ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၏ တိက်ပံု မွာတစ္ခါတစ္ရံ ထိုသို႕ျဖစ္တတ္သည္)
  မီးလင္း ႏွင့္ အေခါက္သည္ အတူတူ ေခၚေ၀ၚပံုသာကြဲသည္ ေရႊေစ်း အသံုးအႏႈန္းကို
  အေခါက္ေရႊႏွင့္သာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူမ်ား အသံုးျပဳေျပာၾကားၾကသည္။



  အေခါက္ေရႊဆိုသည္မွာ ၉၉.၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဒပ္စင္ျဖစ္သည္။ ၁၅ဲ ရည္ဆိုသည္မွာအေခါက္ေရႊ ၁၅ဲ
  သားႏွင့္ ေၾကးနီ+ေဘာ္ အခ်ိဳးက် ၁ဲ(တစ္ပဲ) သားႏွင့္ေရာစပ္ၿပီး
  တစ္က်ပ္သားျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္သည္။


  ဒဂၤ ါးရည္ (သို႕) ၁၂ ေရြးစပ္ဆိုသည္မွာလည္း အေခါက္ေရႊ ၁၁၈ ေရြးကို ေၾကးနီ+ေဘာ္ ၁၂
  ေရြးအခ်ဳိးက် ေရာစပ္ထားတာျဖစ္သည္။



  ၁၄ ဲရည္(ဆယ့္ေလးပဲရည္) ဆိုသည္မွာလဲ ထိုနည္း၄င္း အေခါက္ေရႊ ၁၄ဲ (ဆယ့္ေလးပဲ)သားကို
  ေၾကးနီႏွင့္ ေဘာ္အခ်ဳိးက် ၂ဲသား(ႏွစ္ပဲသား) ေရာစပ္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။
  ေရြးသံုးဆယ္စပ္ ဆိုတာကေတာ့ အေခါက္ေရႊ သံုးမတ္သား ေရြး (သို႕) ၁၂ဲ သားကို ေၾကးနီႏွင့္
  ေဘာ္ အခ်ဳိးက် ၁ မတ္သားေရာစပ္၍ တစ္က်ပ္သား ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္သည္။
  မိုးႀကိဳး- ဆိုသည္မွာေတာ့ အေခါက္ေရႊ တစ္မတ္သား (၄ဲ) ကို ေၾကးနီ ႏွင့္ေဘာ္ အခ်ဳိးက်
  သံုးမတ္သား(၁၂ဲ)သားေရာစပ္ ၍တစ္က်ပ္သားျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ ထားတာျဖစ္တယ္။


  (မလြန္လြန္းဖူးလားကြယ္)
  အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သား ေစ်းဘယ္ေလာက္ရိွတယ္ဆိုတာ သိရင္ က်န္တဲ့အေရႊအမ်ဳိးအစားေတြ
  ရဲ႕ေစ်းဟာလဲ ဘယ္ေလာက္ရိွတယ္ဆိုတာ ဒီလို ဒီလို ေဖာ္ျမဴလာေလးေတြ ရိွတယ္ . . . . .


  အေခါက္ေရႊေစ်း x ၁၁၂.၅ / ၁၂၀ = ၁၅ဲရည္ေစ်း
  အေခါက္ေရႊေစ်း x ၁၀၈ / ၁၂၀ = ဒဂၤ ါးရည္ေစ်း
  အေခါက္ေရႊေစ်း x ၁၀၅ / ၁၂၀ = ၁၄ဲ ရည္ေစ်း
  အေခါက္ေရႊေစ်း x ၉၀ / ၁၂၀ = ေရြးသံုးဆယ္စပ္ေစ်း
  အေခါက္ေရႊေစ်း x ၃၀ / ၁၂၀ = မိုးႀကိဳးေစ်း


  အေခါက္ေရႊ ဟာေပ်ာ့တယ္ ေၾကးနီႏွင့္ေဘာ္ ပါ၀င္ႏႈန္းမ်ားလာေလ ေရႊဟာအရည္ညံေလ
  မာလာေလျဖစ္ပါတယ္။ အေခါက္ေရႊကို မီးနဲ႕ နီရဲးလာေအာင္ အပူေပး ေရထဲသို႕ ခ်လွ်င္ေသာ္၄င္း
  ဒီအတိုင္းပဲ အေအးခံလွ်င္ေသာ္၄င္ အ၀ါေရာင္အတိုင္း မေျပာင္းလဲပဲျမင္ေတြ႕ရပါလိမ္႕မယ္။
  ေရႊထည္မ်ား၀ယ္ယူ ၀တ္ဆင္ၿပီးပါက ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေသာအခါ
  ေဘာက္ခ်ာေပ်ာက္လွ်င္ေသာ္၄င္း မိမိ၀ယ္ယူသည့္ဆိုင္မဟုတ္ပဲ
  တစ္ျခားဆိုင္သို႕ေရာင္လွ်င္ေသာ္၄င္း ေစ်းအႏိွမ္ခံရပါတယ္။ 


  အဲ့ဒါက ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့
  ေရႊထည္တစ္ခု လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဂေဟေဆာ္ရတယ္။ အဲ့ဒီဂေဟာေဆာ္ဖို႕က
  အထည္လုပ္မည့္ေရႊ အမ်ဳိးအစား ၂ ဆကို ေၾကးနီႏွင့္ေဘာ္ ဆတူ၀န္းက်င္ ေရာစပ္ထားတဲ့ စပ္ခဲ ၁
  ဆနဲ႕ေရာရတယ္။ ေရႊထည္တစ္က်ပ္သားဆိုပါက စပ္ခဲ ၁ ေရြးမွစ၍ ၅ ေရြး ၆ ေရြးအထိ၀င္ပါတယ္။
  တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ပဲ၀န္းက်င္သာ အတင္ခ်ိန္ရိွတဲ့ နားကပ္ လက္စြပ္ တစ္ခုခုျပဳလုပ္ပါကလဲ စပ္ခဲ ၁
  ေရြး ၂ ေရြးအထိ၀င္ပါတယ္။ နားကပ္တစ္ရံဆိုပါစို႕ ေရႊခ်ိန္က ၁ဲ သားပဲရိွတယ္ စပ္ခဲက ၂
  ေရြးေလာက္၀င္ေနတယ္။ ေရႊက ၅ ေရြးခြဲပဲက်န္ေတာ့တယ္။


   ဆိုင္ကကိုယ္၀ယ္ခဲ့ေတာ့ ၁ဲ
  ဖိုးေပးခဲ့ရတယ္။ တစ္ကယ္တမ္း ေရႊပါတာက ၁ဲ မျပည့္ဘူး။ အေလွ်ာ့တြက္လက္ခက ၃
  ေရြးေလာက္ေပးရတယ္။ ကိုယ္၀ယ္မယ္ဆိုရင္ အတင္ခ်ိန္+အေလွ်ာ့တြက္လက္ခ ၁၀.၅
  ေရြးဖိုးေပးခဲ့ရတယ္။ တစ္ကယ္တမ္း အဲ့ဒီအထည္မွာ ပါတဲ့ေရႊက ၅ ေရြးခြဲးေလာက္ပါတယ္။ ဒါကို
  မိမိ၀ယ္ယူတဲ့ဆိုင္မွာ ျပန္ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာမရိွဘူး ေရႊခ်ိန္ ၁ဲ ကိုလဲ ၁ဲ ဖိုးျပန္ေပးတယ္။
  အေလွ်ာ့တြက္လက္ခ ၃ ေရြးယူထားတာကိုလဲ အထည္မပ်က္စီးေသးဘူးဆိုရင္
  တစ္၀က္ဖိုးျပန္ေပးတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မိမိ၀ယ္ယူတဲ့ဆိုင္ကို ျပန္ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ အေလွ်ာ့တြက္
  တစ္၀က္ေလာက္ပဲ႐ႈံးတယ္။ အျခားဆိုင္မွာ သြားေရာင္းမယ္ဆိုပါက သူတို႕လုပ္ထားတဲ့
  အထည္မဟုတ္တဲ့အတြက္ လက္ရိွအထည္မွာပါတဲ့ ေရႊတန္ဖိုးကိုပဲ တြက္၀ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
  ေရႊပါ၀င္တာက ၅ ေရြးခြဲေလာက္ပဲရိွမယ္ဆိုရင္ သူတို႕အတြက္ အျမတ္က
  တစ္ျခမ္းေလာက္ခ်န္လိုက္မယ္(တစ္ေရြး၏တစ္၀က္) ေရာင္းတဲ့လူမွာ ၅ ေရြးဖိုးပဲျပန္ရေတာ့မယ္။
  ၀ယ္တုန္းက ဆယ္ေရြးနဲ႕ တစ္ျခမ္းရိွတယ္ ငါးေရြးခြဲးေလာက္ ႐ႈံးသြားမယ္။



  ေရႊဆိုင္တစ္ဆိုင္အေနျဖင့္ မိမိေရာင္းလိုက္ေသာ အထည္မိမိဆီျပန္မလာေလ ႀကိဳတ္ေလပဲ။
  တစ္ခ်ဳိ႕ေရႊဆိုင္ေတြက က်ေတာ့လဲ ေရႊအရည္မျပည့္မွိဘူး ၁၅ဲ ရည္ဆိုရင္ ၁၄ဲ
  ရည္ေလာက္ပဲရိွတယ္။ တစ္က်ပ္သားကို တစ္ပဲ ပိုစပ္ထားတဲ့အတြက္ တစ္ပဲ ကို ေလးေသာင္း
  ငါးေသာင္း ၀န္းက်င္မွာရိွတယ္။ တစ္ရက္ကို ႏွစ္က်ပ္သားေရာင္းရရင္ တစ္သိန္းေလာက္က
  အေလွ်ာ့တြက္ လက္ခ မပါေသးဘူး ပိုစပ္ထားတဲ့အတြက္နဲ႕တင္ျမတ္ေနၿပီ။ ျပန္လာေရာင္းေတာ့
  ျပန္ေပးလိုက္တယ္။ ဘာျဖစ္လဲ ကိုယ္လုပ္ထားတဲ့ဟာ ကိုယ္ျပန္ေပးရတာ။ ၾကားထဲမွာ
  ေငြသံုးရတာေပါ့။ ျပန္မလာေတာ့ဘူးဆိုရင္ အျမတ္က်န္ေနလိုက္တာေပါ့။
  တစ္ကယ္ေတာ့ ဒါဟာ၀ယ္ယူတဲ့လူဆီကေန ပိုစပ္ထားတဲ့ အတြက္ကခိုးလိုက္တာပဲ။ ေရႊအေၾကာင္းဆိုရင္နားမလည္တဲ့လူကမ်ားေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕ေရႊဆိုင္ေတြက ညစ္ပတ္တယ္ ေရႊထည္က၀ယ္ထားတာၾကာေနၿပီ ။

  ၀ယ္တုန္းကေစ်း နဲ႕ ျပန္ေရာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေစ်းဟာလဲေတာ္ေတာ္ကြာေနတယ္။ ဥပမာ ၀ယ္တုန္းက တစ္သိန္း ေပးထားရတယ္ဆိုရင္ အခုတစ္သိန္းခြဲေလာက္ ရ ရမွာ။ ဒါေပမယ့္ တစ္သိန္း သံုးေသာင္းေလာက္ပဲ ေပးတယ္။


  ေရာင္းတဲ့လူကလဲ နားမလည္ေတာ့ သံုးေသာင္းေလာက္ျမတ္တာနဲ႕ ေက်နပ္ေနတယ္ အဲ့ဒါမ်ဳိးေတြ
  လုပ္ၾကတယ္။ ေရႊဆိုင္ႀကီးေတြမွာ ေရာင္းလိုက္ရတဲ့အထည္ တစ္၀က္ေလာက္က
  ဆိုင္ကိုျပန္လာတယ္။ တစ္၀က္ေလာက္က ဆိုင္ကိုယ္ျပန္မေလာေတာ့ဘူးလို႕
  ခန္႕မွန္းေျခသိရပါတယ္။ ေရႊထည္မ်ား၀ယ္ယူမည္ ဆိုပါက ထိုကဲ့သို႕ ရိွပါသည္။

   တစ္ကယ္လို႕
  ပိုက္ဆံေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာစိုးလို႕ ေရႊ၀ယ္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ အခဲလိုက္၀ယ္ထားတာ
  အဆင္အေျပဆံုးပါ။ တစ္က်ပ္သားကို ေရာင္းေစ်းနဲ႕ ၀ယ္ေစ်း ၁၅၀၀ ပဲခြါတယ္။ ဒါကလဲ ေခါက္ေရႊ
  သီးသန္႕ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ေတြ ေစ်းမွန္တဲ့ ဆိုင္ေတြမွပါ။ တစ္ခ်ဳိ႕ေရႊဆုိင္မ်ားစို ၀ယ္တဲ့အခါမွာ
  လက္ရိွေပါက္ေစ်းထက္ တစ္ေသာင္းေလာက္ပိုေရာင္းတယ္ ျပန္၀ယ္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့
  တစ္ေသာင္းေလာက္ ေလ်ာ့ေပးျပန္ေရာ ၀ယ္ေတာ့တစ္ေသာင္းနာ ေရာင္းေတာ့တစ္ေသာင္းနာ။
  ရြာသူ ရြာသားအေပါင္းကို ဗဟုသုတျဖစ္ေစလိုတဲ့ ေစတနာနဲ႕ ေရးလိုက္တာပါ။ အမွားမ်ား
  မျပည့္စံုသည္မ်ား ေတြ႕ရိွရပါက ျပန္လည္ ျဖည့္စြပ္ေပးၾကပါရန္ . . . . . . . . .



   

12 May 2015

အတန္းပညာမွာ မထူးခြ်န္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားသူ တခ်ိဳ႕အေၾကာင္း(၂)


 
“ေအာင္ျမင္သူ” ဆိုတာ ဘယ္လို လူကို ေခၚပါသလဲ။

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ေအာင္ျမင္ခ်င္သူ ျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆိုတာကို အဓိပၸာယ္အေကာက္လြဲေနရင္ ေအာင္ျမင္လား၊ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိသူလား ဆိုတာ ေသခ်ာခံယူဖို႔ ခက္ေနပါလိမ့္မယ္။ ေအာင္ျမင္သူ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းေျပာျပပါရေစ။

ေအာင္ျမင္သူ အတြက္ အခ်က္ ၅ ခ်က္နဲ႔ ျပည့္စုံရမွာပါ။ ပထမ အခ်က္က ကိုယ္စိတ္၀င္စားရာ ကိုယ္လိုလားရာကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္ျခင္း တမ်ိဳးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ္ မလုပ္ခ်င္တာကို မလုပ္ဘဲ ေနႏိုင္တာလို႔လည္း ဆိုရမွာပါ။

ဒုတိယ အခ်က္က ကိုယ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကိုယ္တိုင္လည္း ေပ်ာ္ေမြ႔ ေနႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မေပ်ာ္ေမြ႔ဘဲ လုပ္ကိုင္ေနရသူဟာ ေအာင္ျမင္သူ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

တတိယ အခ်က္က ကိုယ္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္တာကို အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ ကိုယ့္ျပဳမူခ်က္က အမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳ၊ အမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ေအာင္ျမင္သူလို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ ထင္ရွားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြကို ၾကည့္ပါ။ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက အမ်ားက ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းသူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိပါသလဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာသာမက ကမၻာက ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္လား။

စတုတၳ အခ်က္က ကိုယ္လုပ္ကိုင္ခ်င္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ထိုက္သင့္တဲ့ ၀င္ေငြနဲ႔လည္း ျပည့္စုံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုက္သင့္တဲ့ ၀င္ေငြ မရဘဲ ဘ၀ တေလွ်ာက္လုံး မျပည့္မစုံ ေနထိုင္သြားရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေတြ႔ဖူးၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး ပဥၥမ အခ်က္က ကိုယ္လိုပုဂၢိဳလ္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ တျခား သူေတြကိုလည္း အားေပးျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။ ဒါဟာ ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ ၅ ခ်က္ပါ။ ဒီ အခ်က္ေတြဟာ ေအာင္ျမင္သူေတြလို႔ ေျပာဆို သတ္မွတ္ႏိုင္တဲ့ ေယဘုယ် အခ်က္ တခ်ိဳ႕ပါ။ အတန္းပညာ ေအာင္ျမင္သူ ေတြလည္း ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အတန္းပညာ မတတ္ေျမာက္ မသင္ယူခဲ့သူေတြဟာ ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အထက္ပါ အခ်က္ေတြက ျပဆိုပါတယ္။

အခုဆက္ၿပီး ေျပာျပမွာက ပညာေရးမွာ (ေက်ာင္းသင္ပညာေရးမွာ) မထူးခြ်န္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္သူေတြလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တဦးရဲ႕ ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈအေၾကာင္းနဲ႔ သင္ၾကားသင္ယူခဲ့တဲ့ ပညာရပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းထက္ ၀ါသနာပါရာ၊ စိတ္၀င္စားရာ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္တာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သူ တဦးရဲ႕ အေၾကာင္းပါ။

Will Smith (၀ီလ္ဆမစ္သ္)


photo - deadline.com

Men In Black (MIB) လို႔ေခၚတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ သိပၸံဇာတ္ကားမွာ အဓိက သ႐ုပ္ေဆာင္ အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ Will Smith ကို သတိျပဳမိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ I, Robot ဇာတ္ကားမ်ားမွာ ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္စြာ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သူပါ။ သူရဲ႕ သားငယ္ Jaden ပါ၀င္တဲ့ After Earth ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားကလည္း ေအာင္ျမင္ထင္ရွားပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြ ႐ိုက္ကူးေနဆဲလို႔ သိရပါတယ္။ Will Smith ရဲ႕ အမည္ရင္းက Willard Carroll Smith, Jr. ပါ။ သူ႔ကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ မွာ၊ ဖခင္ Willard Carroll Smith Sr. နဲ႔ မိခင္ Caroline Bright တို႔က ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ သူ စတင္ေအာင္ျမင္လာတာက ၁၉၈၅ ခုႏွစ္က စၿပီး ယေန႔ကာလ အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုက္က www.willsmith.com ျဖစ္ပါတယ္။

သူဟာ အေမရိကန္ ဇာတ္ျမဴးဇာတ္ကားေတြ၊ ဒရာမာကားေတြမွာ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ လူမည္း တဦးပါ။ ၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္သူ၊ ရက္ပါ စသျဖင့္ ထင္ရွားတဲ့ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဂီတေတြကို ဖန္တီးတင္ျပႏိုင္ခဲ့သူပါ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ေတာ့ News Week မဂၢဇင္းႀကီးက ေဟာလီး၀ုဒ္ရဲ႕ ၾသဇာအႀကီးဆုံးလို႔ ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရႊကမၻာလုံးဆု ၄ ႀကိမ္၊ အကယ္ဒီဆု ၂ ႀကိမ္နဲ႔ အႏုပညာေလာကရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ဂရမ္မီဆု ၄ ႀကိမ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Dolph Lundgren (ေဒါ့လ္ဖ္လန္ဂရင္း)


photo - img-hd.com

“အာႏိုးက က်ေနာ္ အားက်ခဲ့ရတဲ့ စံျပ ပုဂၢိဳလ္ပါ။ သို႔ေပမယ့္ က်ေနာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ျဖစ္လာေတာ့ သူ႔ကို ဒီေလာက္ႀကီး အားက်တာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ္က ေရွာင္ကြန္နရီ၊ မဲလ္ဂစ္ဘ္ဆင္ နဲ႔ ဟယ္ရီဆင္ဖို႔ဒ္ တို႔ကို ပိုၿပီး ႏွစ္သက္လာ တယ္ဗ်။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ အားလုံးဟာ တကယ့္ကို ေလးစားစရာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြပါ” လို႔ ေျပာတဲ့ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသား ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဒါ့လ္ဖ္လန္ဂရင္း (Dolph Lundgren) အေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပဦးမယ္။
သူ႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား တခ်ိဳ႕က ဗန္ဒိန္းနဲ႔ တြဲဖက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ Universal Soldier ၊ The Sweeper ၊ The Expendables အပါအ၀င္ အျခား အက္ရွင္ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာမွာ ပါ၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သူပါ။ သူ႔ရဲ႕ ဘ၀ ျဖစ္စဥ္က စိတ္၀င္စားစရာပါ။

သူ႔ကို ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕မွာ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ငယ္နာမည္က Hans Lundgren ျဖစ္ၿပီး သူ႔အရပ္က ၆ ေပနဲ႔ ၅ လက္မခြဲ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သူဟာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အထိ အဲဒီ ၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ အဖိုးအဖြားမ်ားရွိရာ Nyland, Ångermanland, Sweden ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရပါတယ္။ သူ ပထမဦးဆုံး စိတ္၀င္စားတဲ့ ဂီတနဲ႔ ရသ အႏုပညာအစား သူဟာ ဖခင္ရဲ႕ ေျခရာနင္းႏိုင္ဖို႔ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူဟာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံရွိ Royal Institute of Technology မွာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး Master ဘြဲ႔ကိုေတာ့ University of Sydney မွ ၁၉၈၂ မွာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ Fulbright ပညာသင္ဆု ရရွိခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ၁၉၉၅ မွာေတာ့ Hidden Assasin ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွာ အစမ္းပါ၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရာကေန ေအာင္ျမင္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ျဖစ္လာရသူပါ။

အလြန္အင္မတန္ ရွက္ရြံ႕တတ္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္ကလည္း စိတ္၀င္စားစရာပါ။

I've just tried to play my own game and treat everybody with respect. No matter who they are. That is something I'm proud of and I feel it will always pay off.

“က်ေနာ့္ကိုယ္က်ေနာ္ ၿပိဳင္ေနရတဲ့ ကစားပြဲကို ဆင္ႏႊဲေနပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူတိုင္းကို ေလးစားမႈ အျပည့္နဲ႔ပါ။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ ေငြေၾကး တစုံတရာ ရတာကို က်ေနာ္ ဂုဏ္ယူပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခု တင္ျပခဲ့တာက ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ သေဘာ၊ ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဲ႕ သေဘာကို တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာတတ္ျခင္း၊ ပညာမတတ္ျခင္းထက္ ကိုယ့္ေက်နပ္မႈနဲ႔ ကိုယ့္ေရြးခ်ယ္မႈကို ကိုယ့္ဘ၀ကို အားေပးျမွင့္တင္ႏိုင္ပါသလား၊ ကိုယ္တိုင္ေရာ ေပ်ာ္ရႊင္ပါရဲ႕လား ဆိုတာ တင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။



ႏုိင္စြမ္း
The Irrawaddy's Blog
 
 

အတန္းပညာမွာ မထူးခြ်န္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားသူ တခ်ိဳ႕အေၾကာင္း (၁)


 
ဘ၀မွာ အဆင္မေျပ အဆင္မေခ်ာဘဲ ခ်ဳိ႕ခ်ိဳ႕ငဲ့ငဲ့ ေနထိုင္ျဖတ္သန္းသြားရသူေတြ ကိုယ့္၀န္းက်င္မွာ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ဖူးၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဘ၀မွာ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ၿပီး ဘ၀ပ်က္သြားသူေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ေၾကာင့္ က်ဆုံးသြားရတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပထမတခ်က္က အတတ္ပညာ မတတ္ေျမာက္ၾကလို႔ပါ။ ဒုတိယ အခ်က္က အတတ္ပညာ တတ္ေျမာက္ေသာ္လည္း ကိုယ့္ဘ၀ ယုံၾကည္ရာ ရည္ရြယ္ရာကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ “ဇြဲ” မရွိတာေၾကာင့္ ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တတိယ အခ်က္ကေတာ့ အသိဗဟုသုတ နည္းပါးတာေၾကာင့္ ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အတတ္ပညာ ဆိုတာ အတန္းပညာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပညာေရးမွာ မထူးခြ်န္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားသူေတြ အေၾကာင္း အပတ္စဥ္ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းတာက အဲဒီေအာင္ျမင္ထင္ရွားသူေတြဟာ ကမၻာေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဟာ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀တဲ့ မိဘေတြက ေမြးဖြားလာတာ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားၿပီး ေအာင္ျမင္လာသူေတြဆိုတာ ေတြ႔ရမွာပါ။

အဲဒါကိုၾကည့္ရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဘ၀ဆိုတာ အတန္းပညာေပၚမွာ မူတည္ေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ပညာေရးမွာ မေအာင္ျမင္ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္သူေတြအေၾကာင္း တင္ျပေပးပါမယ္။ အဲဒီထဲမွာ အားကစားသမားေတြ၊ အဆိုေတာ္ေတြ၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။

Christina Maria Aguilera (ခရစၥတီနာ မာရီယာ အဂြီလီရာ)


photo - mtvindia.com

သူမကို ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ နယူးေယာက္ရွိ Staten Island မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူမဟာ အခုဆိုရင္ အသက္ ၃၃ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ ငယ္စဥ္ကတည္းက မိဘေတြက ကြာရွင္းျပတ္စဲ ခဲ့တာေၾကာင့္ သူမဟာ မိခင္နဲ႔အတူ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းခဲ့ရတာပါ။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဟိုေျပာင္း သည္ေျပာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ရေပမယ့္ သူမရဲ႕ ခရစၥတီနာေလးဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက အဆိုေတာ္ျဖစ္ဖို႔ စိတ္ဆႏၵ ျပင္းျပခဲ့ပါ တယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ The All Nes Mickey Mouse Club က သူမကို ဖိတ္ေခၚခံခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ၁၉၉၉ မွာေတာ့ “Genie in a Bottle” သီခ်င္းနဲ႔ စတင္ေအာင္ျမင္သြားပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ သူမဟာ သန္းခ်ီတဲ့ သီခ်င္းေခြေတြေရာင္းခ်ရၿပီး၊ ဆုတံဆိပ္ေတြလည္း အမ်ားအျပား ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အမ်ိဳးသမီး အႏုပညာရွင္ ဂရမ္မီဆုလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ မိခင္ တေယာပညာရွင္ Shelly Loraine က အေမရိကန္ဖြား တဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဖခင္ျဖစ္သူ Fausto Xavier Aguilera ကေတာ့ အီေကြေဒါႏိုင္ငံဖြား ျဖစ္ပါတယ္။

သူမကို လႊမ္းမိုးတဲ့ ဂီတ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ Mariah Carey (မာရီယာ ကာေရး)၊ Whitney Houston နဲ႔ Jannet Jackson (မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ရဲ႕ ညီမ) တို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သူမရဲ႕ ခင္ပြန္းက Jordan Bratman (ေဂ်ာ္ဒန္ ဘရက္မင္း) ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအၿပီ ၁၅ မွာ ကြာရွင္းျပတ္စဲခဲ့ၿပီး ကေလးတေယာက္ ေမြးဖြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သူမ ေျပာတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ စကားေတြက ဘရစ္ေနစပီးယားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “က်မတို႔ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ မုန္းေနပါတယ္ ဆိုတဲ့ ေကာလာဟလက တကယ့္အမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။ မႏွစ္သက္တာမ်ိဳး ဘဲစားဘဲေခ် ဆိုတာမ်ိဳး မရွိဘူး။ ဘရစ္ေနစပီးယား ေအာင္ျမင္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်မ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ သူမက အရမ္းအလုပ္လုပ္တဲ့သူပါ။ က်မ အထူးအေထြ ေျပာစရာ မရွိပါ။ ဒါေပမယ့္ က်မမွာ သူမကို ခ်စ္ျခင္းေတြသာ ရွိေနပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။


ေနာက္ၿပီး သူမ ေျပာတာ ရွိေသးပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “က်မ သီခ်င္းေတြ ဆိုေနတဲ့ အခ်ိန္တိုင္း အဲဒီသီဆိုေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်မကို က်မ ပိုင္တယ္ဆိုတာ ခံစားမိၿပီး၊ က်မရဲ႕ အေကာင္းဆုံး ဖြင့္ထုတ္ျပဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ဂီတက က်မကို ကိုယ့္အသိုက္အၿမဳံကို ျပန္ေတြ႔သလိုမ်ိဳးခံစားရပါတယ္။ အဲဒီကေနၿပီး တျခားသူေတြလည္း အသိုက္အၿမဳံ ေတြ႔ဖို႔ က်မ သီဆိုတဲ့ သီခ်င္းကေန ရေစဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေႏြးေထြးတဲ့ အိမ္ရာအသိုက္အၿမဳံဆိုတာ လူတိုင္းအတြက္ အထူးအဓိက အေရးပါတယ္ေလ” လို႔ ေျပာပါတယ္။


Orlando Bloom (ေအာ္လန္ဒို ဘလြမ္းမ္)


photo - guardianlv.com

 
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl ဇာတ္ကားနဲ႔ အထူးထင္ရွားလာတဲ့ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာ္လန္ဒို ဘလြမ္းမ္ အေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပေပးပါဦးမယ္။

သူ႔ကို ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ကင္တာဘာရီမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဖခင္က Herry Bloom ျဖစ္ၿပီး၊ လူထုအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ လႈပ္ရွားခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ အသက္ ၄ ႏွစ္သားမွာပဲ ဖခင္ျဖစ္သူဟာ ေလျဖတ္ၿပီး ကြယ္လြန္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ မိခင္(Sonia) ရဲ႕ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ႀကီးျပင္းလာသူပါ။


သူဟာ ကင္တာဘာရီမွာရွိတဲ့ St. Edmunds School ကိုတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အႏုပညာအလုပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းကပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ ကျပခဲ့သလို ကိုယ့္အရပ္ ကိုယ့္ဇာတ္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေတြမွာလည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ မိခင္ျဖစ္သူက ကဗ်ာစာေပ ေရးသားျခင္းကို အားေပးတာေၾကာင့္ ကဗ်ာေတြလည္း ေရးသားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ British American Drama Academy မွာ ပညာသင္ဆု ရရွိခဲ့ၿပီး၊ အျခား လူငယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြလိုပဲ ေလ့လာသင္ယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၈၆ မွာ Casuality ၊ ၁၉၉၇ မွာ Mdisomer Murder ၊ ၁၉၉၉ မွာ Smack the Pony ဇာတ္လမ္းတြဲေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ Miranda Kerr ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး ကေလးတေယာက္ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ တရား၀င္ ကြာရွင္းတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ကြဲကြာ ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သူေျပာတဲ့ မွတ္သားစရာ စကားတခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမယ္။


ခ်စ္ျခင္းတရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “က်ေနာ္ဟာ ခ်စ္ျခင္းထဲမွာ ခ်စ္ေနမိတာပါ။ အဲဒီလို ခ်စ္ေနခ်ိန္မွာ သူမ အေၾကာင္း မစဥ္းစားဘဲ မေနႏိုင္ေအာင္ပါပဲ” လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူ႔ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း “က်ေနာ္ လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ အလုပ္က မာရသြန္ အေျပးသမားတေယာက္လိုပါပဲ။ ျမန္ျမန္ေျပးဖို႔ ဆိုၿပီး က်ေနာ္ မျမင္ပါဘူး။ ေရရွည္ခံႏိုင္ရည္က အဆုံးအျဖတ္ ေပးသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။



ႏုိင္စြမ္း
Irrawaddy Blog

ထုိင္းလူပြဲစားမ်ား ေတာထဲတြင္ ပစ္ထားခဲ့သည့္ ျမန္မာ ၄၆ ဦးကို ထုိင္းစစ္တပ္မွ ထပ္မံရွာေဖြေတြ႕ရွိ

ေတာထဲတြင္ ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္။
Photo-Manager Online
 
 
 
 ထုိင္းလူပြဲစားမ်ား ေတာထဲတြင္ ပစ္ထားခဲ့သည့္ ျမန္မာ ၄၆ ဦးကို ထုိင္းစစ္တပ္မွ ထပ္မံရွာေဖြေတြ႕ရွိ
(ေတာအတြင္း ျမန္မာ ၁၅၀ ဦးခန္႔ ရွိႏုိင္ေသးေၾကာင္း ကယ္တင္ခံခဲ့ရသူမ်ားမွာ ေျပာၾကားခဲ့ဟုဆို)


ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၁-

လူကုန္ကူးခံရၿပီး အစာေရစာ ျပတ္လပ္ေနသည့္ ျမန္မာ ၄၆ဦးအား Chumphon နယ္ေျမ ေတာစပ္အနီး ေတာင္ၾကား တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္မွ ထပ္မံရွာေဖြေတြ႕ ရွိသျဖင့္ ကယ္တင္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း စူရတ္ ဌာနီခ႐ိုင္ Chumphon နယ္ေျမ ေတာစပ္တြင္ လူကုန္ကူးသူမ်ားမွ ေတာထဲတြင္ ပစ္ထားခဲ့သျဖင့္ အစာ ေရစာျပတ္လပ္ကာ နီးစပ္ရာ ရြာ မ်ားသို႔ အစားအစာမ်ားလာေရာက္ ေတာင္းခံခဲ့ခ်ိန္တြင္ ရြာသူႀကီးမွ ထိုင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕သို႕သတင္းပို႕ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ေမ ၈ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ၂၈ ဦးကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုထပ္မံကာ အဆိုပါေတာအတြင္း သို႔ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ လူအင္ အားသံုး ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေမ ၉ ရက္ ေန႕လယ္ပိုင္းက အစာ ေရစာျပတ္လပ္ကာ ဒုကၡေရာက္ေန ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳး သား ၄၁ ဦးႏွင့္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၄၄ ႏွစ္အတြင္းရွိအမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ ဦးတို႔ကို ထပ္မံေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ထိုင္းမန္ေနဂ်ာအြန္လိုင္း သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိ ရသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ျမန္မာဘက္မွလူပြဲစားမ်ားက ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အနီးရွိ မာရမ္း ေက်းရြာမွတစ္ဆင့္ ကရာ့ဘူရီျမစ္ (ပါခ်န္ျမစ္)ကိုျဖတ္ကာ ထိုင္းဘက္ ကမ္းရွိလူ ပြဲစားမ်ားထံပို႔ေဆာင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုင္းလူပြဲစားအဖြဲ႕မွ Chumphon ေတာင္ေပၚရွိ ၄င္း တို႔၏ စခန္းသို႔ေခၚေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါျမန္မာလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ရန္ တစ္ဦးကို ပို႔ေဆာင္ခ (ပြဲစားခ)တစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္းေငြ ဘတ္ ၇ဝဝဝ ေပးခဲ့ရေၾကာင္း စစ္ေဆးခ်က္ မ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ လူဦးေရ ၇ဝေက်ာ္ ရွာေဖြကယ္တင္ထားႏိုင္ၿပီး ယခုဒုတိ ယအႀကိမ္ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ၄၆ ဦးတြင္ ၂၉ဦးကို ထိုင္းပြဲစားမ်ားမွ ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္အလုပ္လုပ္ ရန္ပို႕ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၁၇ဦး ကို မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔ပို႔ေဆာင္ရန္ ေခၚေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ ခ်က္မ်ားတြင္ ဆိုထားေၾကာင္း မန္ေနဂ်ာ အြန္လိုင္းက ေဖာ္ျပထား သည္။

၄င္းတို႕အားလံုးကို ေသနတ္ အရွည္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ထိုင္းပြဲစားအဖြဲ႕မွဦးေဆာင္ကာ စစ္ ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ကို ေရွာင္ကြင္း ႏုိင္ရန္အတြက္ေတာေတာင္ထဲတြင္ သုံးရက္သုံးည တိုင္လမ္းေလွ်ာက္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေတာထဲတြင္ရွိသည့္ ယာယီစခန္း တြင္ထားရွိၿပီးေနာက္ ကားျဖင့္ ေခၚ ေဆာင္သြားရာတြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ မ်ားတင္းက်ပ္ထူေျပာသျဖင့္ပြဲစားမ်ား မွ ျမန္မာမ်ားကို ေတာထဲသို႔ ျပန္ လည္ေခၚေဆာင္ကာ စြန္႕ပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ရက္တိုင္ အစား အစာမ်ား မရရွိသျဖင့္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားအဖြဲ႕ (MAT) မွ ကိုေစာ ေမာင္က'' အခုေတြ႕တဲ့ အေယာက္ ၇ဝေက်ာ္လံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာ အရပ္ရပ္ကလာတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေတြပါ။ ျမန္မာလို႔ မသတ္မွတ္တဲ့ သေဘာနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ သူေတြ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေန ပါနဲ႕''ဟု ¤င္း၏အျမင္ကိုေျပာသည္။

အဆိုပါလူကုန္ကူးသူမ်ားမွ ႐ုပ္ ရည္ေခ်ာေမာသည့္ အသက္ ၃၂ ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ၇ လ အရြယ္ကေလးငယ္တစ္ဦး တို႔ကို ေခၚ ေဆာင္သြားေၾကာင္းႏွင့္ ¤င္းသား အမိႏွစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုံ တစ္ရာမေတြ႕ရွိေသးသလို စစ္ေဆး ေမးျမန္းခ်က္မ်ား အရ ေတာအတြင္း တြင္ ထပ္မံစြန္႔ပစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ ၁၅ဝ ဦးခန္႕ရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း ကယ္တင္ခံ ခဲ့ရသူမ်ား၏ထြက္ဆိုသည့္ စစ္ခ်က္ မ်ားအား မန္ေနဂ်ာအြန္လိုင္း သတင္း ဌာနမွ ေဖာ္ျပထားသည္။

¤င္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ထုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ေဖာ္ ထုတ္အေရးယူႏိုင္ေရးဆက္ လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီး ပထမအႀကိမ္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ၂၈ဦးတြင္ ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ ေလးဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈကိုလည္း စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုထား သည္။

ZCH

Ref : https://www.facebook.com/democracytodaynewspaper
 
 

22 Apr 2015

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၁၁၁၂ ေနရာ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္

 လူငယ္ဖိုရမ္ ၂၀၁၄ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္စဥ္။ Photo:Usdp Yangon
 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီက မဲဆႏၵနယ္ေျမ အားလံုး အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ေထာင့္ တစ္ရာေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ ပါတီရဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေတြက ေျပာပါတယ္။


လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ႏွစ္ဦးနဲ႔ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြ အျပင္ လႊတ္ေတာ္မွာ လက္ရွိ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေန သူေတြကို ဦးစားေပးၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အဆုိျပဳထားတာေတြရွိတယ္လို႔ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဗိုလ္မွဴးတင့္ေဇာ္က ေျပာပါတယ္။


"ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ႏိုင္ထားတဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေပါ့၊ အဲ့ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေတာ့ ၂၀၁၅ မွာဝင္ ဖို႔ေတာ့ ပါတီေတြ နဲ႔ သေဘာထား ရွိပါတယ္၊ ၂၀၁၀ တုန္းကႏိုင္တယ္၊ ႏိုင္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ တယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ တာဝန္ေပးတယ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲ ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ မွာ ပါတီတာဝန္ေတြ မထမ္းေဆာင္ရေတာ့ဘူး၊ ၂၀၁၅ မွာေရြးခံဖို႔ ဆႏၵရွိလား ဆိုတဲ့သေဘာထားေတြေမးပါ တယ္၊ ဆႏၵရွိတယ္၊ ပါတီကလည္းလိုလား တယ္ဆိုရင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ ဒီပုဂၢိဳလ္ကိုေတာ့ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးဝင္သင့္တယ္ထင္ရင္ေတာ့ သူတို႔ဝင္ရမွာေပါ့၊ ဦးေရႊမန္းက လည္းေရြးပါမယ္၊ ဦးေအာင္ခင္ျမင့္လည္းေရြးပါ့မယ္၊ လူႀကီးေတြျပန္ေရြးဖို႔လည္း အဆိုျပဳတာေပါ့၊ သူတို႔ရဲ႕ အရွိန္အဝါကိုလည္း ပါတီကလိုခ်င္တာေပါ့"


ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၃၁၄ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၅၉ ဦး နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၆၃၉ ဦး စုစုေပါင္း ၁၁၁၂ ဦးရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္ စာရင္းေတြကို ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီထံ တင္ျပထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။


၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ေအာင္ႏုိင္ေရး ေကာ္မတီကို ပါတီ ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၄၃ ဦးက တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ပါတီရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းေတြကို လာမယ့္ ဇြန္လအတြင္းမွာ ထုတ္ျပန္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၈၂ ဦး ေနရာရရွိထားတဲ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။



21 Apr 2015

မူလတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယခုႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းဝတ္စုံ အခမဲ့ ပံ့ပိုးေပးမည္

 
 
 
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၉

အခမဲ့ မူလတန္းပညာေရး စီမံကိန္းအတြက္ လာ မည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ မူလတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေက်ာင္းဝတ္စုံ ယူနီေဖာင္းမ်ား အခမဲ့ပံ့ပိုးေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ားက ဧၿပီလ ၂၄ ရက္တြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ယခင္ ေက်ာင္းလခေၾကးႏွင့္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို အခမဲ့ ပံ့ပိုးေပးရာမွ လာမည့္ႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းဝတ္စုံ ကိုပါ ပံ့ပိုးေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရး မွဴးမ်ားက တင္သြင္းေသာ ေက်ာင္းသားစာရင္းမ်ားအလိုက္ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား ေထာက္ပံ့ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ကမာၻ႔အမ်ဳိးသမီးဖိုရမ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရ ီက ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္း ေက်ာင္းသားတိုင္းအတြက္ ေက်ာင္းဝတ္စုံတစ္စုံစီ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းကို ေငြက်ပ္တစ္ေထာင္စီ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကိုမူ လာမည့္ႏွစ္တြင္ မပံ့ပိုးေတာ့ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ထံမွ သိရွိရသည္။

ေက်ာင္းဝတ္စုံ ပံ့ပိုးေပးရန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စာရင္းကို ႀကဳိတင္ေတာင္းခံထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ပညာေရးမွဴးမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးမွသာ ေက်ာင္းဝတ္စုံ ပံ့ပိုးေပးမည့္ အစီအစဥ္ အျပည့္အစုံ ကို သိရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဧၿပီလ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ႏွင့္တိုင္း ပညာေရးမွဴးမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ကုစားစာေမးပြဲ အစီအစဥ္မ်ား၊ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ ျဖန္႔ေဝမႈ အေျခ အေနႏွင့္ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းမ်ား စီစဥ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၏ ၅ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြဲေဝရရွိခဲ့သည္။

 
The Voice Journal


20 Apr 2015

ဂြမ္းေစာင္ေပၚက သိန္းေသာင္းေပါင္း မ်ားစြာ ေသာ ပိုးမႊား မ်ားကို ေျဖရွင္းနည္း


 
ဂြမ္းေစာင္ေပၚက သိန္းေသာင္းေပါင္း မ်ားစြာ ေသာ ပိုးမႊား မ်ားကို ေျဖရွင္းနည္း

========================================
 

အိမ္ေထာင္စု ေတာ္ေတာ္ မ်ားက ကေတာ့ ဂြမ္းေစာင္ကို ေနပူလွန္း လိုက္တာနဲ႔ စိတ္ရႈတ္စရာ ဒီအေကာင္ေတြ ေသဆံုးသြား မွာပဲလို႔ ထင္ေနၾကတယ္။

-
ဒါေပမဲ႔ ေနပူထဲ လွန္းရုံနဲ႔ ဒီပိုးမႊားေတြကို အျမစ္ျဖဳတ္ အေသ မသတ္ႏိုင္ပါဘူး။
မွန္ဘီလူးနဲ႔ အက်ယ္ခ်ဲ ႕ ၾကည့္လိုက္ရင္ ေနပူက်ဲက်ဲမွာ လွန္းထားတဲ႔
ဂြမ္းေစာင္ ထဲမွာ ဒီ ပိုးမႊားေတြကို ေတြ႔ေန ရအံုးမွာပဲ။

-
ေနလွန္းခ်င္တဲ႔ ဂြမ္းေစာင္၊ အကႋီ် ၊ အရုပ္၊ ေကာေဇာ စသျဖင့္ ကို အမဲေရာင္ ကြ်တ္ကြ်တ္အိတ္နဲ႔ (အမဲေရာင္ေနာ္) အေသအခ်ာ ထုတ္ပိုးျပီးထားပါ။

-
ေနေရာင္ ျပင္းျပင္း ေအာက္မွာ 1-2 နာရီ ထားပါ ။
အမဲေရာင္က အပူကို ပိုစုပ္ ယူတဲ႔ အတြက္ အိတ္ထဲက ပစၥည္းမ်ားကို အပူခ်ိန္ ပိုျမင့္ေစပါတယ္။ ပိုးမႊားေတြဟာ အပူခ်ိန္ 50 ဒီဂရီ ေရာက္ရင္ ေသဆံုး ကုန္ပါတယ္။ 

-
က်ြန္ေတာ္တု႔ိ မ်က္စိနဲ႔ မျမင္ႏိုင္ေပမဲ႔ ၊ မွန္ဘီလူးနဲ႔ ေနာက္ထပ္တခါ
အက်ယ္ခ်ဲ ႕ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ဒီပိုးမႊားေတြ ေသဆံုးကုန္တာကို ေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္ ။
တကယ္ေကာင္းတဲ႔ နည္းပါ ။
 

===========

CHO PHYU PHYU MYINT

18 Apr 2015

ေရႊက်င္ဂိုဏ္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သံဃာ့မိခင္ဘြဲ႔ခ်ီးျမႇင့္

DASSK



 ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။ ။ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ သံဃာဂိုဏ္းက ပစၥည္းေလးပါးဒါယိကာ၊ သံဃာမိခင္ဘြဲ႔ျဖစ္သည့္ စတုပစၥယ သံဃာ့မာတာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ကို အပ္ႏွင္းလိုက္ေၾကာင္း ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္၊  ဘဒၵႏၲအဂၢိယက ဧၿပီလ ၁၈ရက္တြင္ မဇၩိမသို႔ မိန္႔ၾကားသည္။

"အင္မတန္ႀကီးက်ယ္တဲ့ ဘြဲ႔ပါ၊ သံဃာေတြရဲ႕မိခင္ဆိုတာ၊ အဲဒီဘြဲ႔ကို ေပးအပ္ခဲ့တာ၊ အဓိကက ပစၥည္းေလးပါးကို သံဃာေတြအတြက္ မိခင္အျဖစ္ ေထာက္ပံေပးတဲ့ အဓိပၸါယ္ရိွတယ္" ဟု ဘဒၵႏၲအဂၢိယ က မိန္႔သည္။


အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇၊ ၂၈ႏွင့္ ၂၉ ရက္ထိ သံုးရက္ၾကာ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္တြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ သံဃာ့အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ကာ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


အဆိုပါ ဘဲြဲ႔သည္ သာသနာေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ သာသနာကို အသံုးခ်ကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ဂိုဏ္းဝင္ သံဃာေတာ္မ်ား အားလံုး၏ ဆံုျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
"ေရႊက်င္သာသနာပိုင္သံဃာ့ဂိုဏ္းမွ ခ်ီးျမႇင့္တာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး စာေပးပို႔တာတို႔ အေၾကာင္းၾကားတာတို႔ မရေသးဘူး၊ မသိေသးပါဘူး" ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းမွ စတင္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ေျပာဆို၊ ေျဖရွင္းမႈမ်ားမရိွဟု ဆိုကာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လူမူကြန္ယက္အပါအ၀င္ အျခား လူမူကြန္ယက္ ဝက္ဆိုဒ္မ်ား၊ တရားေဟာေျပာသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။


http://www.mizzimaburmese.com

ဒီေန႕ကစျပီး ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ဘ၀ကုိ ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔အတြက္





၁ ။ သင့္ဘဝကုိ အၿခားသူေတြနဲ႔ မႏႈိင္းယွဥ္ပါနဲ႔ ၊ သူတုိ႔ ဘဝခရီးလမ္း ဘယ္လုိ ေလွ်ာက္ခဲ့ရတယ္ ဆုိတာ သင္မသိနုိင္ပါဘူး ။

၂ ။ သင္မထိန္းခ်ဳပ္မထားနုိင္တဲ့ အရာေတြကုိ အဆုိးမၿမင္ပါနဲ႔ ။ သင့္ရဲ့ အခ်ိန္ေတြကုိ အက်ဳိးရွိတဲ့ ပစၥဳပၸန္ အတြက္ပဲ အသုံးခ်လုိက္ပါ ။

၃ ။ အလုပ္ေတြကုိ အလြန္အကြ်ံ မလုပ္ပါနဲ႔ ။ အတုိင္းအတာ တခုအထိပဲ လုပ္ပါ ။

၄ ။ တၿခားသူေတြေတာင္ အေလးအနက္မထားတဲ့ အရာေတြမ်ဳိးေတြကုိ လုိက္ၿပီး ဦးေႏွာက္ေၿခာက္မခံပါနဲ႔ ။

၅ ။ သင့္ရဲ့ တန္ဘုိးရွိတဲ့ စြမ္းအင္ေတြ ၊ အခ်ိန္ေတြကုိ ၊ အတင္းေၿပာၿခင္းအတြက္ အလဟသ မၿဖစ္ပါေစနဲ႔ ။

၆ ။ အိပ္ေနစဥ္မွာထက္ ၊ နုိးေနစဥ္မွာ အိပ္မက္ ပုိမက္ပါ ။

၇ ။ မနာလုိ ဝန္တုိေနၿခင္းဟာ အခ်ိန္ၿဖဳန္းၿခင္းသက္သက္ပါ ။ သင့္အတြက္ လုုိအပ္တာေတြကုိ သဘာဝတရားႀကီးက သင့္ကုိ ေပးအပ္ထားၿပီးသားပါ ။

၈ ။ အတိတ္က အၿဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ေမ့ပလုိက္ပါ ။
သင့္အေဖၚရဲ့ အတိတ္က အမွားေတြကုိလည္း ၿပန္သတိရေစေအာင္ မလုပ္ ၊ မေၿပာပါနဲ႔ ။
ဒါေတြက သင့္ရဲ့ ပစၥဳပၸန္ ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္းေတြကုိ ဖ်က္ဆီးၿပစ္ပါလိမ့္မယ္ ။

၉ ။ ဘဝဟာ သိပ္တုိတယ္ ၊ တပါးသူေတြကုိ မုန္းတီးေနၿခင္းအတြက္ အခ်ိန္ေတြ မကုန္ဆုံးပါေစနဲ႔ ။

၁၀ ။ အတိတ္က အၿဖစ္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူလုိက္ၿခင္းဟာ ပစၥဳပၸန္ရဲ့ အေပ်ာ္ေတြကုိ ေရရွည္ထိမ္းသိမ္းၿခင္းပါ ။

၁၁ ။ သင္သာလွ်င္ သင့္ရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကုိ ဖ်က္ဆီးနုိင္သူပါ ။ အၿခားဘယ္သူကမွ မဖ်က္ဆီးနုိင္ပါ ။

၁၂ ။ ဘဝဆုိတာ သင့္အတြက္ သင္ယူစရာေတြ ၿပည့္ေနတဲ့ ေက်ာင္းတေက်ာင္းပါ ။
ၿပႆနာေတြဟာ သင္ရုိးညြန္းတမ္းထဲက သခ်ာၤ ပုစာၦေတြလုိပဲ ၊ အသစ္ေပၚလာလုိက္ ေၿဖရွင္းလုိက္နဲ႔ပဲ ရွိေနႀကပါလိမ့္မယ္ ။
ဒါေပမဲ့ ၿပႆနာေတြ ဆီက ရတဲ့ သခၤန္းစာေတြကေတာ့ ဘဝအတြက္ ေရရွည္ အေရးပါေနႀကပါလိမ့္မယ္ ။

၁၃ ။ မ်ားမ်ားၿပဳံးပါ ၊ မ်ားမ်ား ရီပါ ။

၁၄ ။ ေဆြးေႏြးခ်က္တုိင္းမွာ သင္အနုိင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ မတူတဲ့ အၿမင္ေတြကုိ လက္ခံနုိင္ေအာင္ က်ဳိးစားပါ ။

၁၅ ။ မိသားစုကုိ မႀကာခဏ ဖုန္းေခၚပါ ။

၁၆ ။ ေန႔စဥ္ တေန႔တခါေလာက္ တၿခားသူေတြအတြက္ ေကာင္းမႈတခုေလာက္ လုပ္ဖုိ႔ က်ဳိးစားပါ ။

၁၇ ။ လူတုိင္းကုိ အရာအားလုံးအတြက္ ခြင့္လြတ္ဖုိ႔ က်ဳိးစားႀကည့္ပါ ။

၁၈ ။ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္အဖုိးအဖြားေတြနဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ အသက္ ၆ ႏွစ္ထက္ငယ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုိအသုံးခ်ပါ ။

၁၉ ။ တေန႔မွာ အနည္းဆုံး လူ ၃ ေယာက္ေလာက္ကုိ ၿပဳံးနုိင္ေအာင္ လုပ္ပါ ။

၂၀ ။ တၿခားသူေတြက သင့္ကုိ ဘယ္လုိထင္ၿမင္တယ္ဆုိတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ ။ သင့္ကုိယ္သင္ ဘယ္လုိထင္လည္းဆုိတာ ပုိအေရးႀကီးပါတယ္ ။

၂၁ ။ သင့္ရဲ့ အလုပ္ေတြက သင္နာမက်န္းၿဖစ္တဲ့အခါ သင့္ကုိ ဂရုစုိက္နုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ သင့္မိသားစုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကသာ သင့္ကုိ ၿပဳစုနုိင္မွာပါ ။ ဒါေႀကာင့္ မိသားစု ၊ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔လည္း အၿမဲ အဆက္အသြယ္ မၿပတ္ေအာင္ ၾကိဳစားပါ ။


ရဲသူရိန္မင္း



26 Mar 2015

မိဘႏွစ္ပါးကုိ သတ္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္တဲ့ သားမုိက္ကုိ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္


  
  ေဟာင္ေကာင္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မႈခင္း ျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္မႈ ျပဳလုပ္ လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမႈဟာ ေဟာင္ေကာင္ ေဒသ တစ္ခုလုံး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား သြားခဲ့တဲ့ အထိ  ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ သားအရင္းက မိဘႏွစ္ပါးကုိ သတ္ျဖတ္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

    အသက္ (၃၁)ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဟင္နရီေခ်ာင္ဟာ အသက္ (၆၃)ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ မိခင္နဲ႔  အသက္ (၆၅)ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဖခင္တုိ႔ကုိ အပုိင္းပုိင္း ခုတ္ထစ္ၿပီး မုိက္ခ႐ုိေ၀့ဖ္မီးဖုိနဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ ဦးေခါင္းေတြကုိ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ ပါတယ္။ ဟင္နရီေခ်ာင္ဟာ မိဘေတြနဲ႔ စကားမ်ား ၿပီးေနာက္ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူရဲ႕အိမ္ကုိေခၚ သြားၿပီး  သတ္ျဖတ္ လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

  ဟင္နရီေခ်ာင္ဟာ ပီယာႏုိတီးခတ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ဘ၀ကုိ ေပါ႔ေပါ႔ေတြးခဲ့ တာေၾကာင့္ မိဘေတြနဲ႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မိဘႏွစ္ပါးက အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ တြန္းအားေပး တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေခ်အတင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပာင္နရီေခ်ာင္ရဲ႕ အစ္ကုိျဖစ္သူဟာ မိဘႏွစ္ပါး ေပ်ာက္ဆုံးေန တာမုိ႔ စုံစမ္းရာမွ တစ္ဆင့္ ဒီအမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္ းျဖစ္ပါတယ္။

 ဟင္နရီေခ်ာင္ပာာ မိဘေတြေပ်ာက္ေန တာကုိ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး သြားလည္ခဲ့ တယ္လုိ႔ လိမ္ညာခဲ့ ပါတယ္။ ဒီေနာက္ ဟင္နရီေခ်ာင္ကုိ စုံစမ္းခဲ့ရာမွာ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းအိမ္က ေရခဲေသတၱာထဲမွာ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ ဦးေခါင္းေတြကုိ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ ပါတယ္။ ဟင္နရီေခ်ာင္ဟာ ဦးေခါင္းေတြကုိ သိမ္းဆည္းၿပီး က်န္တဲ့ အပုိင္းအစေတြကုိ ခ်က္ျပဳတ ္စားေသာက္ လုိက္ျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ယူဆခဲ့ပါတယ္။ အေလာင္းေတြကုိ ေဖ်ာက္ပစ္လုိတာေၾကာင့္ ဒီလုိလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပုံရ တယ္လုိ႔ ယူဆထား ပါတယ္။

 တရားသူႀကီးကေတာ့ ဟင္နရီေခ်ာင္ရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိတာ ေၾကာင့္ ထုိက္တန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိခဲ့ပါတယ္။

 ဟင္နရီေခ်ာင္ဟာ ဒီျဖစ္ရပ္ကုိ မက်ဴးလြန္ခင္ ေျခာက္လ အလုိမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္ သတ္ေသဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဟင္နရီေခ်ာင္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူဟာ ပူးေပါင္း ႀကံစည္ခဲ့ေပမယ့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္သာ ခ်မွတ္ခံရ ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ့ ဟင္နရီေခ်ာင္ဟာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူရဲ႕ မိဘေတြကုိပါ သတ္ပစ္မယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ တာေၾကာင့္ ကူညီေပးခဲ့ ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေအသင္ေအာင္

The Messenger Media


ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အဓမၼ ေစခိုင္း ႏွိပ္စက္ခံေနရ



ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အဓမၼ ေစခိုင္း ႏွိပ္စက္ခံေနရ


အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ကြ်န္းရြာတခုျဖစ္တဲ့ Benjina ရြာမွာ ျမန္မာ ႏို္င္ငံသားေတြဟာ အတင္းအဓမၼ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ ေစခိုင္းခံေနရၿပီး နွိပ္စက္ ညွဥ္းပန္းခံေနၾကရပါတယ္။
ျမန္မာ အမ်ဳိးသားေတြဟာ ငါးဖမ္းအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ အင္ဒိုနီးရွား ကြ်န္းကို အပို႔ခံရၿပီး အဆိပ္ရိွတဲ့ လိပ္ေက်ာက္ၿမီးနဲ႔ အရိုက္ခံရတာ၊ ကန္ေက်ာက္ခံရတာ၊ ေလွာင္အိမ္ေတြထဲမွာ ေလွာင္ထားခံရတာ စတဲ့ ညွဥ္းပန္းမႈေတြ ခံေနရတာကို ေအပီသတင္းဌာနက စုံစမ္းစစ္ေဆး ေတြ႕ရိွခဲ့ပါတယ္။


ထိုင္းႏိုင္ငံကတဆင့္ Benjina ရြာကို ငါးဖမ္းဖုိ႔ အဓမၼ ပို႔ေဆာင္ ေစခိုင္းခံရတဲ့ ငါးဖမ္းအလုပ္သမား ၄၀ ေက်ာ္ကို တႏွစ္တာကာလအတြင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ငါးဖမ္းအလုပ္သမားေတြဟာ ေသာက္ေရသန္႔မရိွဘဲ ေလွေပၚမွာ နာရီ ၂၀ ကေန ၂၂ နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ရၿပီး လုပ္ခအေနနဲ႔ မရသူေတြ ရိွသလို ရတဲ့သူေတြကလည္း အနည္းအက်ဥ္းသာ ရၾကတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။


ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ခဏတျဖဳတ္ အနားယူရင္ လိပ္ေက်ာက္ၿမီးနဲ႔ အရိုက္ခံရတာေတြ၊ ပင္လယ္ျပင္မွာ ေသဆုံးသူေတြ ရိွတယ္လုိ႔ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာသူတဦးျဖစ္တဲ့ ငါးဖမ္းလုပ္သား ကိုလိႈင္မင္းက ေျပာပါတယ္။


အေမရိကန္ေတြနဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံသားေတြ ငါးစားမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကို သတိရသင့္ပါတယ္။ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္မွာ အရိုးေတြ ေတာင္လုိ ပုံေနလိမ့္မယ္၊ လူအရိုးေတြ ေတာင္လုိပုံေနမွာပါ လို႔ ကိုလိႈင္မင္းက ဆိုပါတယ္။


Benjina က ဖမ္းဆီးရရိွတဲ့ ငါးနဲ႔ ပင္လယ္စာေတြကို ထိုင္းနိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းက တဆင့္ ကုန္တိုက္ႀကီးေတြ စားေသာက္ဆိုင္ေတြနဲ႔ စည္သြတ္ဗူးအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက တိရစာၦန္အစာ ေရာင္းတ့ဲဆိုင္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းကေန တင္ပို႔ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။


အေမရိကန္ရိွ ကုန္စုံဆိုင္တခ်ဳိ႔နဲ႔ Kroger ၊ Albertsons ၊ Safeway ၊ Wal-Mart၊ Sysco စတဲ့ ကုန္တိုက္ေတြအျပင္ ဥေရာပနဲ႔ အာရွႏိုင္ငံေတြကိုလည္း တင္ပို႔ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ငါးဖမ္းအလုပ္သမားေဟာင္း တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုလွၿဖိဳးကေတာ့ ယခင္က ေလွေပၚမွာ ေသတဲ့အလုပ္သမားဆိုရင္ ေလွၾကီးၾကပ္သူက အေလာင္းကို ေရထဲပစ္ခ်လုိက္တာပဲလုိ႔ ေျပာပါတယ္။


ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ကုမၼဏီေတြရဲ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ေလွေပၚမွာ ေသဆုံးသူရိွပါက ငါးဖမ္းလုပ္သားေတြရဲ႕ တာ၀န္က်စာရင္းနဲ႔အညီ အေလာင္းကို Benjina ကြ်န္းအထိ ျပန္သယ္လာတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။


ျမန္မာ ႏို္င္ငံသားေတြ ေနထိိုင္ရာ Benjina ကြ်န္းေပၚက ေတာထဲမွာေတာ့ သခ်ိဳင္းေျမပုံ ၆၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရိွေနပါတယ္။


အသက္အႏၱရာယ္ၾကားက လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ ငါးဖမ္းသမားအခ်ိဳ႕က မိမိတုိ႔ အိမ္ျပန္လုိေၾကာင္း သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာဆိုခဲ့့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။


 BBC Burmese

ဧျပီလအတြက္ လစာမွစ၍ ၀န္ထမ္းလစာတုိးျပီ



 ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းလစာမ်ားအား အနိမ့္ဆံုးလစာ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းက်ပ္မွ အျမင့္ဆံုးလစာ က်ပ္ငါးသိန္း အထိ တိုးျမႇင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။  ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ ့ လစာကုိေတာ့  ၁၂ သိန္းကေန သိန္း ၃၀ အထိ တုိးျမွင့္ ေပးထားပါတယ္။ လစာႏႈန္းထားမ်ား တုိးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ မူလက ေပးအပ္ထားတဲ့ ရွားပါးစရိတ္ သံုးေသာင္းက်ပ္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။



http://www.thithtoolwin.com

24 Mar 2015

Penang ( ပီနန္း ) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တခုကို ေအာ္ပရာဇီ ဝင္ေရာက္ဖမ္း



Penang ( ပီနန္း ) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တခုကို ပါမစ္ မရွိသူ
နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ( ၁၀၇ ) ဦးအားဖမ္းဆီးခဲ႔ (၂၂.၃.၂၀၁၅)
Penang ( ပီနန္း ) ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တခုကို ေအာ္ပရာဇီ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ႔ရာ
တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ခြင္႔ ပါမစ္ မရွိသူ နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ( ၁၀၇ ) ဦး ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း
ထားသည္ဟု သိရပါတယ္။

ျပည္နယ္ လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင္႔ လက္ေထာက္အရာရွိ မွ ေျပာၾကားရာမွာ
Jalan Chain Ferry ရွိ ( ၇ )ထပ္ အေဆာက္အဦးတစ္ခုကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္းရာမွာလဲ ျမန္မာ၊ဘဂၤလားေဒ႔၊ နီေပါ၊ နီေပါ၊

ပါကစ္စတန္ နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား စုစုေပါင္း ( ၄၆၇ ) ဦး ဖမ္းဆီး ထားသည္႔ သတင္းကို The Star သတင္းစာတြင္
ေန႔စဥ္ေဖာ္ျပထားသည္ ။


ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားကို Seberang Jaya ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ႔ပါသည္။ ထိုမွ တဆင္႔ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားကို
Juru လဝက ထိန္းသိမ္းေရး ကမ္႔တြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု သိရပါသည္။


Credit To@Myo Nyunt
သတင္း - Chitthu Sky


 https://www.facebook.com/nay.zawlin1

သြားတိုက္ေဆးအသံုး၀င္ပံုမ်ား



သြားတုိက္ေဆးကို လူတုိင္းသံုးေနၾက၊ သိေနၾကေပမယ့္ သြားတုိက္႐ံုသာမက အျခားေနရာေတြမွာပါ သြားတုိက္ေဆးက အလြန္အသံုး၀င္တယ္ဆုိတာ worldinsidepictures.com မွာ တင္ျပထားပါတယ္။

သြားတုိက္ေဆးမွာ ပါ၀င္တဲ့ ဓာတ္ပစၥည္းေတြက ဘ၀မွာ ပိုမုိသက္သာအဆင္ေျပမယ့္ နည္းလမ္း ၁၈ သြယ္ရွိပါတယ္ တဲ့။ အဲဒီ နည္းလမ္း ၁၈ သြယ္ကို ေဖာ္ျပထားတာမွာေတာ့…

၁။ အိမ္သာ ေၾကြခြက္ ( မိလႅာခံု) ကို သြားတုိက္ေဆးသံုးၿပီး အညစ္အေၾကး ေၾကးေညွာ္ေတြကင္းစင္ၿပီး ၀င္းလက္ ေတာက္ ပေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

၂။ DVD/ CD ေခြေတြမွာ အစြန္း၊ အစင္းေတြကို သြားတုိက္ေဆးနဲ႔ ညင္သာစြာ ပြတ္တုိက္ေပးျခင္းနဲ႔ အစင္းနဲ႔ အစြန္း ေတြ ေပ်ာက္ကင္းကာ အေခြထစ္တာေတြမျဖစ္ေအာင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

၃။ သစ္သားနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ စားပြဲ၊ ကုလားထုိင္စတဲ့ လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြမွာ Permanent Marker လို႔ေခၚတဲ့ အလြယ္တကူ ျပန္ခြ်တ္လို႔မရတဲ့ မင္နဲ႔ ေရးမွတ္ထားတာေတြကိုလည္း သြားတုိက္ေဆးနဲ႔ ပြတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းလွပေတာက္ေျပာင္သြားေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

၄။ ေငြထည္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ အေရာင္မွိန္ၿပီး မည္းညစ္ေနတာေတြကိုလည္း သြားတုိက္ေဆးနဲ႔ပြတ္ၿပီး ေတာက္ေျပာင္လွပေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

၅။ အိမ္မွာရွိတဲ့ ေနေလာင္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သက္တမ္းၾကာလုိ႔ အေရာင္မေတာက္ပတဲ့ ေၾကးမံုျပင္ အပါအ၀င္
ေမာ္ေတာ္ ကား မီးလံုးကာ မွန္ေတြကိုလည္း သြားတုိက္ေဆးနဲ႔ပြတ္ၿပီး တုိက္ေပးရင္ ၾကည္လင္ေတာက္ပ လာပါမယ္။

၆။ ကိုယ္ရဲ႕ ရတနာ ပစၥည္းေတြ အေရာင္မွိန္ေနတာ၊ ေၾကးေညွာ္ေတြနဲ႔ မလွမပျဖစ္ေနရင္လည္း သြားတုိက္ေဆးပြတ္ ၿပီး အေရာင္တင္ေပးလုိ႔ရပါတယ္။

၇။ အခု ေခတ္ေပၚ စမတ္မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္း ဟန္းစက္ေတြရဲ႕ ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္မွာ အစင္းရာေတြ ရွိေနရင္လည္း သြားတုိက္ေဆးနဲ႔ ညင္သာစြာ ပြတ္ေပးရင္ အစင္းေတြ ေပ်ာက္ကင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

၈။ ပလပ္စတစ္နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ အခင္း၊ အျခား ႏုိင္လြန္အပါအ၀င္ အထည္အ၀တ္ေတြမွာ စြန္းထင္းေနမႈေတြကိုလည္း သြားတုိက္ေဆးပြတ္လိမ္းၿပီး သန္႔ရွင္းသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

၉။ လွ်စ္စစ္မီးပူ အပါအ၀င္ မီးပူေတြရဲ႕ ေအာက္ေျခ သံျပားမွာ အပူေၾကာင့္ မီးကြ်မ္းေနလုိ႔ အ၀ါေရာင္ အစြန္းအထင္း ေတြ ရွိေနတာကိုလည္း သြားတုိက္ေဆးပြတ္လိမ္းၿပီး ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းတဲ့ မီးပူ သံျပားျဖစ္ေအာင္ စြမ္းႏုိင္တယ္။

၁၀။ ေကာ္ဖီစားပြဲ၊ ထမင္းစားပြဲေတြမွာ ေရစက္၊ ဟင္းစက္၊ ဆီစက္ေတြေၾကာင့္ အစြန္းအကြက္ျဖစ္ေန တာေတြကိုလည္း သြားတုိက္ေဆးသံုးကာ ပြတ္ေပးလိုက္ျခင္းနဲ႔ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္လွပသြားေစမွာပါ။

၁၁။ စႏၵယား ခလုပ္ေတြ အေရာင္၀ါၾကင္ၾကင္ျဖစ္ေနၿပီး ျဖဴေဖြးမေနတာေတြကို
ျဖဴေဖြးသန္႔ရွင္းသြားေအာင္ သြားတုိက္ ေဆးသံုး ပြတ္ၿပီး လွပျဖဴစင္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

၁၂။ အိမ္က နံရံေတြမွာ ကေလးေတြက မွင္ေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္ျခစ္ထားလုိ႔ အ႐ုပ္ဆုိးေနတာေတြကို လွပသန္႔ရွင္းတဲ့ နံရံ ျဖစ္ဖုိ႔ သြားတုိက္ေဆးသံုးၿပီး ပြတ္ကာ သန္႔ရွင္းေတာက္ပတဲ့ နံရံျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

၁၃။ ႐ႈးဖိနပ္အပါအ၀င္ ဖိနပ္ခံုအျဖဴေတြမွာ အ၀ါေရာင္သန္းၿပီး ညစ္ေထးေနတာေတြကိုလည္း သြားတုိက္ေဆးနဲ႔ ျဖဴစင္ လွပေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

၁၄။ အကၤ်ီ၊ ေဘာင္းဘီ၊ ပုဆုိးစတဲ့ အ၀တ္အထည္ေတြမွာ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဘက္ရည္စတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ေတြ ေၾကာင့္စြန္းသြားတာေတြရွိရင္လည္း သြားတုိက္ေဆးသံုးၿပီး အစြန္းေတြကို ေဖ်ာက္လုိ႔ ရပါတယ္။

၁၅။ မ်က္ႏွာမွာ မွဲ႔ေျခာက္၊ အစက္၊ အေျပာက္ေတြျဖစ္ေနတာ၊ ဆား၀က္ၿခံျဖစ္ေနတာေတြကို ေပ်ာက္ကင္း ဖို႔အတြက္လည္း သြားတုိက္ေဆး အနည္းငယ္ “တုိ႔” ေပးၿပီး လွပေခ်ာေမြ႔တဲ့ မ်က္ႏွာေလး ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းႏုိင္ပါတယ္။

၁၆။ လက္သည္း၊ ေျခသည္ေတြ အေရာင္မထြက္တာ၊ အထစ္အထစ္ မညီမညာျဖစ္ေနတာ စတဲ့ ျပႆနာ ေတြကိုလည္း သြားတုိက္ေဆးပြတ္ၿပီး လွပေတာက္ေျပာင္တဲ့ လက္သည္း၊ ေျခသည္းေတြျဖစ္ေအာင္ လည္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

၁၇။ ငါးပိအပါအ၀င္ အနံျပင္းတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ကိုင္တြယ္စားေသာက္မိတဲ့ လက္ေတြကို အနံ႔ကင္းစင္သြာ ေစဖုိ႔ သြားတုိက္ေဆးကို လက္ေဆးဆပ္ျပာအျဖစ္ အသံုးျပဳလုိက္မယ္ဆုိရင္ အနံဆုိးေတြလံုး၀ ကင္းစင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၈။ ေနာက္ထပ္အစြမ္းတခုကေတာ့ ဆံပင္ေမြးညွင္းေတြနဲ႔ အ၀တ္အထည္ေတြမွာ ပီေက လို႔ေခၚတဲ့ Chewing Gum ေတြကို သြားတုိက္ေဆးအသံုးျပဳၿပီး ဖယ္ရွားသန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

အခု ေဖာ္ျပထားတဲ့ သြားတုိက္ေဆးအစြမ္း ၁၈ မ်ိဳးကေတာ့ worldinsidepictures.com က ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ၿပီး အျခား အစြမ္းထက္တဲ့ အသံုး၀င္မႈလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။

အိမ့္သံစဥ္ ~ ဧရာ၀တီ